Obsah webu je chráněn. Děkujeme za pochopení.

Ceník jednorázového vstupného

Jednorázový vstup Cena
H.E.A.T. – nečlenský 120 Kč
H.E.A.T. – pro členy se zakoupeným kreditem 90 Kč
H.E.A.T. / skupinová cvičení – nečlenský 130 Kč
H.E.A.T. / skupinová cvičení – pro členy se zakoupeným kreditem 90 Kč
Ostatní skupinová cvičení – nečlenský 130 Kč
Ostatní skupinová cvičení – pro člena se zakoupeným kreditem 90 Kč
Mládež do 15 let a senioři 60+ – nečlenský 90 Kč
Mládež do 15 let a senioři 60+ – pro členy 45 Kč
Senioři 65+ – nečlenský 90 Kč
Senioři 65+ – pro členy  25 Kč

Členský program

Vklad Bonus Celkem Platnost
450 Kč – Kč 450 Kč 1 měsíc
1 000 Kč 80 Kč 1 080 Kč 2 měsíce
3 000 Kč 420 Kč 3 420 Kč 4 měsíce
5 000 Kč 940 Kč 5 940 Kč 9 měsíců

Ceník je platný od 1.2.2018. (ceny jsou uvedeny s DPH)

R.S.T. z. s. si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených cen. Veškeré následně vypsané kurzy a jejich ceny , které spolek bude pořádat budou včas zveřejněny.

Všechny platby lze provést on-line  v našem rezervačním systému a nebo lze využít platbu hotovostí a kartou na recepci.

Podmínky registrace
a schválení členství v R.S.T. z.s.

  • Zájemce o členství v R.S.T. z.s. provede registraci přes webové stránky spolku http://heat.dobrany.eu/ v záložce REZERVACE , systém Vás navede a zadané údaje převede do vyplněné přihlášky, kterou Vám vytiskneme a potvrdí ji statutární orgán spolku . Na základě vyplněné přihlášky Vám bude vystaven členský průkaz.
  • Členství ve spolku vzniká rozhodnutím statutárního orgánu spolku o přijetí za člena . Podepsáním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/a se Stanovami spolku, které jsou vyvěšeny na stránkách http://heat.dobrany.eu/, nebo jsou připraveny k nahlédnutí v budově spolku.
  • V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. člen Spolku R.S.T. z.s. poskytuje souhlas s použitím osobních údajů obsažených v přihlášce orgánům spolku pro účely interního zpracování v rozsahu nezbytně nutném a uchování v databázi po dobu nezbytně dlouhou, tj. maximálně 5 let. Poskytnutý souhlas se automaticky prodlužuje vždy o další roční období, pokud nedojde k zániku členství dle stanov

Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné, na jeho základě můžete využívat výhody člena spolku pro dobití kreditu s bonusem.

Členské příspěvky

  • Pro rok 2018 byl členský příspěvek stanoven na 200,-Kč (dospělá osoba)
  • Pro rok 2018 byl členský příspěvek stanoven na 150,-Kč (děti do 15 let)

Příspěvky od pojišťovny

Zjistěte si, zda Vám pojišťovna nepřidá na pohybovou aktivitu příspěvek. ZDE