FITNESS for kids

Cvičení pro děti předškolního věku bez rodičů, cvičení je zaměřeno na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí, na hodinách hrajeme s dětmi hry a cvičíme s různými druhy náčiní. V předškolním věku, by se dítě mělo věnovat všestranné pohybové průpravě s návazností na zvolené sportovní odvětví.

Přiznejme si, že to nějak máme v podvědomí zafixované. Dítě a posilování, to přece nejde dohromady, je to škodlivé a nebezpečné, narušuje to růst dítěte. Ano všechny tyto argumenty slýcháme a všechny platí jen v případě, že cvičení je vedeno neodborně.

 

Pokud bude zájem pokusíme se vytvořit fitness hodiny pro dospívající mládež ,posilovací cvičení s vlastní vahou pod vedením akreditovaného  instruktora. K podpoře správného růstu svaloviny.