PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Každý člen se s nimi před vstupem seznámí. Dodržování PRAVIDEL ČLENSTVÍ A PROVOZNÍHO ŘÁDU je základním předpokladem fungování spolku.

1. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě registrace statutární ředitel spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství ve spolku zaniká:

a. písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku;
b. úmrtím člena;
c. zánikem nebo zrušením právnické osoby, která je členem spolku;
d. zrušením členství statutárním ředitelem spolku.

5. Dokladem o členství je členský průkaz vystavený statutárním ředitelem spolku.

Pravidla rezervace:

Rezervace musí probíhat přes rezervační systém, v nejkrajnějším případě telefonicky.
Každý nový člen bude zaregistrován (bude mu založen účet).
Poté si můžete přes svůj účet koupit členství (členský průkaz). Členský průkaz bude vystaven na recepci spolku za poplatek 50Kč.
Po zakoupení členství se můžete rezervovat na libovolné lekce pořádané spolkem v rozvrhu rezervačního systému.
Členský poplatek není směnitelný zpět za peníze.
Každé členství je časově omezeno v závislosti na uhrazené částce. Ceník a platnosti je k naleznutí v záložce CENÍK.
Datum platnosti členství nelze samovolně prodloužit. Platnost můžete změnit pouze zaplacením členského příspěvku před koncem platnosti stávajícího členství.
Členský průkaz není přenosný. Tzn. že na jedno členství se nemůže přihlásit více osob.
Minimální počet  pro konání  lekce je 5 osob.
Při zrušení lekce pro nedostatečný počet klientů Vám bude zaslána informace o zrušení lekce nejpozději 2 hodiny před jejím začátkem.
Zrušení rezervace do 10 hodin před začátkem lekce je bez poplatku (volný vstup se Vám přičte zpět), pokud zrušíte lekci méně než 10 hodin před jejím začátkem, odečte se Vám volný vstup na lekci z vašeho účtu.
Zrušit lekci lze jen online v rezervačním systému nebo v ojedinělých případech telefonicky. Zpráva obdržená formou e-mailu a SMS nebude akceptována.
Rezervovaná osoba je povinna dostavit se maximálně 5 minut před začátkem lekce. Kdo přijde později, riskuje, že jeho místo bude obsazeno náhradníkem.

Pro nováčky:

Pokud jdete na H.E.A.T. poprvé nebo podruhé, bude lepší, když na lekci přijdete s větším předstihem než 5 minut před jejím začátkem, časová rezerva je důležitá proto, aby se Vám mohl instruktor před začátkem lekce plně věnovat a vysvětlit Vám vše potřebné pro Váš příjemný zážitek z lekce.

Každá osoba svou registrací do spolku přes rezervační systém dává souhlas se zpracováním osobních údajů: Poskytnutím  svých  osobních  údajů  obsažených v registračním formuláři  dávám v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas k jejich zpracování a uchování v členské  databázi našeho spolku.  A to na dobu neurčitou, pokud sám písemně nepožádá o zrušení této evidence a zrušení členství. Bez mého souhlasu nesmějí být mé osobní údaje poskytnuty třetí osobě.

Dodatek:

R.S.T. z.s. si vyhrazuje právo na:

  • zrušení členství, zrušení přístupu do systému odebráním uživatelského jména a hesla při jeho zneužití
  • pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému