O NÁS

Hlavní činností a cílem spolku je:

a) Organizace a realizace rozličných sportovních aktivit zaměřených především na kondiční chůzi pro osoby všech věkových kategorií, včetně osob s onemocněním. Spolek se zaměřuje také na podporu dalších sportů, které mají příznivý vliv na lidské fyzické i duševní zdraví a pomáhají tak předcházet stresu a zvládat jeho negativní vliv.

b) Organizace a realizace pohybových aktivit, které po náročném fyzickém výkonu napomáhají k fyzické i psychické pohodě člověka, a tak v rámci uvedeného se bude jednat např. o cvičení jógy.

c) Organizace a realizace aktivit, které přispívají k osvětě o nezbytnosti péče o lidské fyzické i psychické zdraví, přičemž se spolek především zaměřuje na pozitivní vliv kondiční chůze, která nijak nezatěžuje pohybový aparát a pomáhá tak posilovat lidský aparát přirozenou cestou.

d) Podpora lidské individuality, mezilidské komunikace a začlenění do kolektivu skrze sportovní a vzdělávací akce, jež spolek pořádá.