VŠEOBECNÉ

Činnost spolku je zajištěna lektory s akreditací, odborníky na výživu a pohybové aktivity dětí a mládeže, fitness trenéry a dále nám budou vypomáhat rodiče dětí, které se do projektu zapojí a stanou se členy spolku.

Pokusíme se zaměřit na děti a mládež , budeme podporovat dětskou individualitu, mezilidskou komunikaci a začlenění do kolektivu skrze sportovní a vzdělávací akce,
jež spolek bude pořádat. Hlavním záměrem našeho spolku je spokojenost dítěte. To by si mělo daný sport užívat, měl by jej bavit a naplňovat. Ideální je, pokud u nás najde kamarády, se kterými se bude vídat při jiných příležitostech. Je dobré zohlednit fyzické předpoklady dítěte k dané aktivitě, ale též jeho povahové rysy. Introvertní a neprůbojné dítě si nemusí zrovna dvakrát užívat týmové sporty, ale to dokážeme překonat a naopak velmi aktivní dítě, které potřebuje vybít svou nezkrotnou energii, se v našem spolku bude realizovat.

Mimoškolní sportovní aktivity mají pro děti velký přínos. Předně jsou důležitou součástí socializace, jedině v kolektivu se děti a mládež naučí, reagovat na všelijaké situace a řešit problémy, je mnoho dětí v dnešní době, kteří se nedokáží začlenit skrze sport do vyhraněných sportovních spolků, ne každý umí běhat a kopat do míče, ne každý umí držet hokejku či tenisovou pálku, většina dětí je dnes pohybově zaostalá, ale každý krátce po narození umí chodit a to nám bude stačit, budou mít možnost navštívit rozličné sportovní aktivity a vybrat si jaký pohyb je jim nejblíže. Radostné pojetí tréninků doprovází příjemné prožitky z pohybu. Pokusíme se v dnešní ,,počítačové době‘‘ motivovat děti ke sportu. Děti u nás získají obecné základy nejrůznějších sportovních aktivit.